اردک مرمری


نام انگلیسی : Marbled teal

نام فرانسوی : Sarcelle marbree

نام علمی (لاتین) : Anas angustirostrisچطور پیدایش کنیم :38 سانتی*متر اندکی از خوتکا بزرگ*تر است با گردنی درازتر و سر بزرگتر . به وسیله پروبال قهوه*ای تیره و روشن طرح مرمری و یک لکه تیره*رنگ در ناحیه چشم مشخص می شود . از دور به رنگ قهوه*ای مایل به خاکستری یکدست به*نظر می رسد .، در پرواز طرح مشخصی نشان نمی دهد ، به*جز شاهپرهای ثانوی کمرنگ و دم نوک سفید . در پرنده نر ، پرهای پس سر اندکی بلندتر است و کاکل کوچکی را تشکیل می دهد ، پرنده نابالغ در سطح شکمی زرد رنگ*تر است با نوار چشمی تیره و دو لکه تقریبا سفید روی بال . معمولا جفت*جفت یا به صورت دسته*های کوچک دیده می شود و در زمستان گاهی گله*های بزرگ تشکیل می دهد ، حرکاتش کند است و معمولا خود را از انظار پنهان می سازد .!
زیستگاه :


بیشتر در مجاورت ابهای شیرین دیده می شود و مناطق پرگیاه را به فضاهای باز ترجیح می دهد .

در تالاب*ها و در طول سواحل رودخانه*ها نزدیک به آب آشیانه می سازد ، زمستان*ها بیشتر در فضاهای باز دیده می شود به*خصوص در مانداب*های موقت بیابانی حاصل از باران .
پراکندگی :


به*طور کلی پرنده*ای است بومی و در گذشته نه چندان دور ، نسبتا فراوان بوده است

و در حال حاضر از گونه*های نادر به شمار می آید ؛ اما اخیرا گزارشی دال بر مشاهده حدود ۳۴۰ قطعه اردک مرمری در تالاب*های مهاباد در دست است ، این پرنده زیبا به ندرت در سواحل دریای خزر دیده شده .!
منبع: وبسایت پرندگان ایران