:تالاب میانکاله اولین تالاب بین*المللی ثبت شده در فهرست تالاب*های کنوانسیون رامسر است. در این تالاب که ۱۰۰ هزار هکتار مساحت دارد ۴۰ گونه پرنده زندگی می*کنند.
عکس: مهر/ یونس خانی