غاز پیشانی سفید

نام انگلیسی : Withe-fronted Goose

نام فرانسوی : Oie rieuse

نام علمی (لاتین) : Anser albifronsچطور پیدایش کنیم :65 تا 75 سانتی*متر ؛ از غاز خاکستری کوچک*تر و پررنگ*تر است . پرنده بالغ به*وسیله لکه بزرگ و سفید پیشانی ، منقار صورتی رنگ ، پاهای نارنجی ، و راه*راه پهن سیاه نامنظم روی شکم از غاز خاکستری و غاز پا زرد تشخیص داده می شود . پرنده نابالغ فاقد پیشانی سفید و راه*راه عرضی روی شکم است ، ولی رنگ نارنجی پاها و کمتر بودن رنگ سیاه روی منقار ، تشخیص آنرا آسان می سازد . رفتار و پرواز این پرنده شبیه غاز خاکستری است ، با این تفاوت که سریعتر بال می زند و پیش*بالش تقریبا قهوه*ای رنگ می باشد
زیستگاه :


مانند غاز خاکستری
پراکندگی :


غاز پیشانی سفید از جمله پرندگانی*ست که سابقا در زمستان*ها فراوان بوده ، اما به دلیل شکار*های بی رویه و نابودی زیستگاه*های این پرنده ، حتی در منطقه ساحلی دریای خزر ، گهگاهی تعداد انگشت شماری از غازهای پیشانی سفید به صورت مهاجر عبوری به چشم می*خورند .!منبع: وبسایت پرندگان ایران