کفچه نوک

نام انگلیسی : Spoonbill

نام فرانسوی : Spatule blanche

نام علمی (لاتین) : Platalea leucorodiaچطور پیدایش کنیم :85 سانتی*متر ؛ به آسانی از روی پر و بال سفید و منقار دراز کفگیر مانندش شناخته می شود . پرنده بالغ معمولا یک لکه زرد اخرائی کمرنگ در قاعدع گردن ، و تابستان*ها کاکلی دم اسب مانند و آویزان دارد . پاها و منقارش سیاه است ، بجز نوک منقار که زرد می باشد . در پرنده نابالغ نوک بال*ها سیاه ، منقار صورتی مایل به خاکستری ، پاها زرد رنگ و یا مایل به خاکستری است ، کاکل و لکه زرد قاعده گردن را ندارد . پرواز کفچه نوک منظم و آهسته است ، *و در این حالت گردن کشیده و منقار کفگیر مانندش ، آنرا از پرندگان سفید رنگ حواصیل مانند متمایز می سازد . گاهی بالبازروی و بالباز اوج*گیری می کند . گله*های آن در یک خط پرواز می کنند .
زیستگاه :


آب*های وسیع و کم*عمق ، نیزارهای باتلاقی و خورها . بطور دسته*جمعی در نیزارهای بزرگ و جزایر کوچک بایر و در بعضی نواحی ، روی درخت*ها و یا بوته*ها آشیانه می سازد
پراکندگی :


کفچه نوک از جمله پرندگانی*ست که در گذشته از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده است . و اما در حال حاضر ضمن مهاجرت بطور منظم در حوالی دریای خزر دیده می شود ، همینطور می توان تعدادی از آنها را در جزیره قشم و دریاچه ارومیه مشاهده کرد .


منبع: وبسایت پرندگان ایران