اکراس سیاه

نام انگلیسی : Glossy ibis

نام فرانسوی : Ibis falcinelle

نام علمی (لاتین) : Plegadis Faleinellus

چطور پیدایش کنیم :


55 سانتی*متر ؛ پرنده*ای است با منقار خمیده و پاهای بلند که از دور تقریبا سیاه یکدست بنظر می آید ، ولی از نزدیک پر و بال آن قهوه*ای نایل به زرشکی است و بال*ها و دمش جلای سبز و برنزی دارد . پرنده نابالغ به رنگ قهوه*ای تیره و در سطح شکمی کمرنگ*تر است . در حال پرواز به وسیله بدن باریک ، بال*های بلند و نوک گرد ، گردن و پاهای کشیده مشخص می شود . سریع و کم*دامنه بال می زند و گهگاهی بالبازروی می کند ، در این صورت ممکن است با باکلان کوچک اشتباه شود . به راحتی بر روی درخت می نشیند .
زیستگاه :


باتلاق*ها و لجنزارهای ساحلی . بطور دسته*جمعی و اغلب با حواصیل*ها و اگرت*ها در نیزارهای وسیع با آب کم عمق ، و گاهی در بوته*زارها یا روی درختان آشیانه می سازد .
پراکندگی :


بطور کلی اکراس سیاه از جمله پرندگانی*ست که در گذشته نچندان دور تابستان*ها از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار بوده است . و اما در حال حاضر تعداد خیلی کمی از آنها زمستان را در فارس باقی می مانند . ضمن مهاجرت بطور منظم در حوالی دریای خزر و خوزستان دیده می شوند . شایان ذکر است ، در حال حاضر اکراس سیاه از جمله پرندگان کمیاب محسوب می شود .
منبع: وبسایت پرندگان ایران