محققان در حین تصویربرداری از پنگوئنهای “آدلی” موفق شدند دست یکی از پنگوئنهای تبهکار را رو کرده و از او در حین ارتکاب جرم “سنگ دزدی” تصویربرداری کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، این تیم از محققان که در حال ساخت مستندی به نام “سیاره منجمد” هستند برای چهار ماه به همراه گروهی از پنگوئنهای آدلی در جزیره راس در آنتراکتیکا زندگی کردند.در بخشی از تصاویر به دست آمده پنگوئن نری دیده می شود که در حال سرقت سنگ از خانه پنگوئن همسایه است.

این پرنده ها آشیانه های سنگی خود را به شکلی می سازند تا بتوانند در زمان ذوب شدن یخهای قطبی از تخمهای خود در برابر جاری شدن آب محافظت کنند.
این در حالی است که در گروه پنگوئنها، داشتن بهترین آشیانه می تواند در جلب توجه جفت به این پرنده ها کمک کند و از این رو انتخاب بهترین سنگها برای ساخت آشیانه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
به گفته “جف ویلسون” مدیر گروه تصویربرداری، آنها می دانستند که این پرنده ها معمولا از یکدیگر سنگ می دزدند اما ثبت این لحظه در قالب فیلم با توجه به هرج و مرج بالای موجود در گروه پنگوئنها بسیار دشوار است. همچنین قد این پرنده ها در حدود نیم متر است و برای تشخیص دادن کارهایی که انجام می دهند، تصویربردار باید خود را هم سطح آنها کند، از این رو تصویربردار برای ثبت بهترین تصاویر از تبهکاری این پنگوئن ناچار شده بود تا با دوربینش بر روی زمین بخزد.گروه تصویربرداری می گویند علاوه بر دشواری تصویربرداری، گروه پنگوئنها از نظر آلودگی صوتی یک کابوس است، زیرا پنگوئنها انسانها را با صدای خود بمباران می کنند. هر یک از پنگوئنهای نر، آشیانه خود را در فاصله ای ایمن از دسترس دیگر پنگوئنها بنا می کنند، گروه محققان فعالیتهای آشیانه سازی این پرنده ها را به فعالیتهای جاری برای برپاسازی چادرها در یک فستیوال بزرگ تشبیه می کنند، با این تفاوت که پنگوئنها بیش فعال بوده و بسیار پرخاشگرند.
با وجود تمامی این دشواری ها، گروه تصویربرداری توانست از صحنه تلاش یک پنگوئن زحمتکش که بارها و بارها مسیری را به سختی طی می کند، سنگ مناسبی را پیدا کرده و به آشیانه خود باز می گردد تا آن را در کنار دیگر سنگها قرار دهد، فیلمبرداری کند.
این پنگوئن از خیال شوم همسایه اش کاملا بی اطلاع است، پنگوئن همسایه آنقدر انتظار می کشد تا پنگوئن اول آشیانه خود را بری آوردن سنگی دیگر ترک کند، سپس به سرعت خود را به آشیانه پنگوئن رسانده و سنگی از آن می دزدد و به آشیانه نیمه کاره خود می برد.بر اساس گزارش بی بی سی، نکته جالب تر اینجا است که در صحنه ای، زمانی که پنگوئن سارق آشیانه را برای سرقت سنگی دیگر ترک می کند، یک سارق دیگر از راه رسیده و قصد دزدیدن سنگ از آشیانه سارق می کند، اما پنگوئن سارق او را دیده و به او حمله می کند!


آغاز یک روز کاری دیگر در گروه پنگوئنهای آدلیپنگوئنهای نر برای ساخت بهترین آشیانه باید بهترین سنگها را جمع آوری کنندمانند این پنگوئن زحمتکش که برای جمع آوری سنگها خوب به دورترین نقاط می روداما همه پنگوئنها زحمتکش نیستند و راه های ساده تری را برای جمع آوری سنگ انتخاب می کنند، راه حلی مانند دزدی!پنگوئن تبهکار زمانی که همسایه اش در آشیانه نیست سنگهایش را می دزددپنگوئن سارق که عقبتر ایستاده، به آرامی همسایه را زیر نظر می گیرد تا آشیانه را ترک کندتا دوباره به سنگ دزدی از خانه همسایه برود


غافل از اینکه پنگوئن دیگری نیز از غیبت این دزد برای ربودن سنگ استفاده می کنداما این بار دزد دوم توسط دزد اول به دام می افتد!