با همکاری روستائیان دوستدار حیات وحش عقاب مجروح به دامن طبیعت بازگشت توسط گروهی از روستائیان دوستدار حیات وحش استان به اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تحویل و پس از بهبودی و کسب سلامتی توسط محیط بانان دلسوز و حافظ محیط زیست استان به دامن زیبای طبیعت رها سازی شد.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی،یک قطعه عقاب بزرگ جثه که توسط شکارچیان متخلف از ناحیه بال دچار شکستگی شده بود توسط گروهی از روستائیان دوستدار حیات وحش استان به اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تحویل و مورد عمل جراحی قرار گرفت.عقاب مجروح پس از بهبودی و کسب سلامتی توسط محیط بانان دلسوز و حافظ محیط زیست استان به دامن زیبای طبیعت رها سازی شد.