رییس اداره محیط زیست ایرانشهر خبر داد: رهاسازی یک بهله سارگپه به دامان طبیعت رییس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر از رها سازی یک بهله سارگپه به دامان طبیعت در شهر ستان ایرانشهر خبر داد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان محمد انور هاشمزهی رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایرانشهر از رهاسازی یک بهله سارگپه به دامان طبیعت در شهرستان ایرانشهر خبر داد و گفت: این پرنده که از ناحیه بال آسیب دیده بود به اداره محیط زیست ایرانشهر تحویل داده شد و پس از درمان و طی دوره تیمار داری به دامان طبیعت بازگشت.
گفتنی است، سارگپه پابلند یکی از پرندگان شکاری حمایت شده می باشد و زیستگاههای آن در شهرستان ایرانشهر در دشت های سردگال،مشکو،سمسور،شمس آباد،کاسکین،جفت گز،کهن اله داد،چاهشور است.

علاوه بر این گونه، سارگپه معمولی نیز در این دشت ها زیست می کند. جایگاه آنها برای شکار روی صخره است تا روی شاخه های درختان و می تواند زمان طولانی در جا بال بزند و با دیدن طعمه روی آن شیرجه رود.اغلب به صورت جفت دیده میشوند ،وپرواز موج دار شبیه سارگپه معمولی دارد.
سارگپه پابلند بومی وحمایت شده ایران است و به طور کلی از پرندگانی بشمار می رفته که به وفور دیده می شدند.