گزارش خبرگزاری مهر، این 100 پستاندار دریایی جوان در مدت طوفان هایی که در نیمه نخست ژانویه به هلند آسیب رساندند به سواحل شمالی این کشور آمدند.براساس گزارش نشنال جغرافی، به ساحل آمدن بچه فوک ها در سال های اخیر به پدیده رایجی تبدیل شده است. "لنیت هارت" مدیر مرکز مراقبت های Zeehondencrèche در ابن خصوص توضیح داد که به سبب ماهیگیری بی رویه، شکار کاهش یافته و بنابراین غذای در دسترس برای این بچه فوک ها که بسیار ضعیف هستند دشوار شده است. همچنین اغلب پیش می آید ماهی هایی که می خورند آلوده هستند و حیوان را بیمار می کنند.

یک داوطلب در یک مرکز مراقبت از حیوانات حیات وحش در هلند مشغول غذا دادن به بچه فوک خاکستری (Halichoerus grypus) است.

به دلیل اینکه تعداد بسیاری بچه فوک به ساحل رسیده اند در مرکز Zeehondencrèche وانها و استخرهایی برای پذیرایی از این بیماران کوچک راه اندازی شده اند.

هر بچه فوکی که به مرکز آورده می شود بلافاصله شسته و با شاه ماهی ساتوری شده و آب غنی به دارو تغذیه می شود. در کل، در مدت سه ماه، فوکها دوباره می توانند به دریا بازگردند.

یک بچه فوک نجات یافته در وان خود آب بازی و چلپ چلپ می کند. این سازه در طول سال میزبان حدود 150 حیوان است اما به دلیل توفانهای اخیر درحال حاضر تعداد مهمانان به 365 رسیده است.

یک بچه فوک خاکستری پس از آب بازی در یکی از استخرهای مرکز حیات وحش RSPCA خیس شده است. این مرکز انگلیسی نیز ویژه مراقبت از حیوانات حیات وحش است و درحال حاضر میزبان 40 بچه فوک توفان زده است.

در هلند، یکی از داوطلبان یک شاه ماهی را به بچه فوکی می دهد که زیر نگاه سایر فوکها است. بچه فوکهایی که زیر یکسال دارند بیشتر در معرض خطر قرار گرفته اند.