نام فارسی :
وزغ سبز تورانی
نام علمی: Bufo Virdis Turanensis
نام انگلیسی: Green Tooranian Toad

محل پیدایش : شهر دوشنبه تاجیکستان


توصیف مختصر : اندازه غده پاروتوئید در حدود 28%طول کلی بدن است . نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین چشم ها از 96/0 تا 25/1 متغییر است . اغلب نمونه های نر این زیر گونه اساسا" دارای رنگ یکنواختی می باشند .


اندازه به میلی متر : نرها 62 تا 79 ماده ها 67 تا 97


انتشار جغرافیایی : قسمت های شرقی و جنوبی دریای خزر .


پراکندگی شناخته شده در ایران : شمال غربی فلات مرکزی ( تهران مازندران ) رشته کوه های شمال شرقی و زمین های پست ماورای خزر ( مازندران و خراسان ) تا بحال از مازندران (گنبد کاووس و آزادشهر و شمال گرگان ) استان تهران ( ری و محمودیه) قسمت های از خراسان جمع آوری شده است .


منبع:irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی