نام فارسی :
سمندر تاجدار جنوبی
نام علمی: Triturus Cristatus Karelini
نام انگلیسی: Southern Crested Newt
محل پیدایش تیپ زیر گونه : ساحل جنوبی دریای خزر در ایران .

توصیف مختصر : این زیر گونه از زیر گونه تیپ به وسیله سر بزرگتر ، پوزه عریض تر ، بدن کوتاهتر وشکل قرارگیری دندان های کامی که ردیفهای آن ، در قسمت خلفی نسبت به یکدیگر واگرایی پیدا می کنند مشخص می شود . تاج پشتی جنس نر کوتاهتر و ارتفاع آن تقریبا" در تمام طول یکسان و از باله پشتی دم جدا نمی باشد . پوست چرم مانند و دارای دانه های تقریبا" صاف . اندام تکامل یافته ، اندازه اندام جلوئی در نرها 69 تا 82 درصد و در ماده ها 67 تا 72 درصد اندازه بدن ف ماده ها دارای یک نوار مهره ای قهوه ای .

اندازه : 115 میلی متر

زیستگاه : در استخرهای عمیق پر علف ، که معمولا" در داخل جنگل های برگ ریز ، در خاک های رسی ، مناطق تپه ای یا نواحی کوهستانی قرار گرفته اند . تا ارتفاع 2134 متر دیده می شوند .

انتشار جغرافیایی : شبه جزیره بالکان ف کریمه ، قفقاز ، آسیای صغیر و شمال و شمال غربی ایران .

پراکندگی شناخته شده در ایران : قسمت های از استان های آذربایجان غربی و شرقی به طرف شرق در طول شیب های شمالی رشته کوه های البرز و جلکه ساحلی خزر در استان مازندران .


منبع:irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی