نام فارسی :
سمندر نواری ابرودار
نام علمی: Triturus Vittatus Ophryticus
محل پیدایش : تفلیس


اندازه به میلی متر : 145-120 ، حداکثر 160


انتشار جغرافیایی : قفقاز ، شمال اسیای صغیر .


پراکندگی در ایران : شواهد مبنی بروجود این زیر گونه در ایران اندک هستندو هیچ نمونه ای از ان مطالعه نشده است از انجائی که این نمونه در روسیه و ترکیه و عراق وجود دارد ف این احتمال وجود دارد که در مرز ایران و ترکیه نیز وجود داشته باشد .


اندرسون درسال 1963 این گونه و زیر گونه را فقط از قول محققان دیگر ذکر کرده و جز سمندرهای گزارش شده از ایران در نظر گرفته است . در لیستی از دوزیستان ایران که در سال 1985 به وسیله آندرسون تهیه شده این گونه و زیر گونه دیده نمی شود . نیکولسکی در سال 1918 این گونه و زیر گونه را با Triturus cristatus kareliniمشابه در نظر گرفته است .


منبع:irandeserts.com