مدرسه سوارکاری سومور فرانسهمدرسه ملی سوارکاری فرانسه در شهر سومور در غرب فرانسه مهم ترین مدرسهسوارکاری کشور فرانسه و یکی از معتبرترین مدارس سوارکاری جهان است. این مدرسه در سال 1972 به طور خاص به آموزش سوارکاران نخبه اختصاص یافت.
در سال 1828، ارتش سیاهپوش فرانسه معروف به Cadre Noir در این مکان شکل گرفت و سالیان سال آموزش سوارکاران برای ارتش فرانسه در این مدرسه انجام می شد. اما بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج از حالت آموزش برای ارتش درآمد و در سال 1972 مدرسه ملی
سوارکاری سومور حول Cadre Noir شکل گرفت. اعضای Cadre Noir کادر آموزش این مدرسه را تشکیل دادند که تا امروز نیز پرسنل اصلی آن را تشکیل می دهند. آموزش حرفه ای سوارکاران منتخب که برخی از آنان به بالاترین سطوح ورزش بین الملل رسیده و قهرمانان المپیک و جهان هستند، اجرای برنامه های تحقیقی و پژوهشی، و تربیت اسب کارهای اصلی این مدرسه به شمار می روند. برنامه های پژوهشی امکان بهبود روزافزون و تنوع برنامه های آموزش س.ارکاری را فراهم می آورد.اعضای مجرب و با سابقه ارتش اکنون به عنوان Ecuyers یا استادان اصلی
سوارکاریمدرسه فرانسوی سومور، مدیران اصلی سومور نیز به شمار می روند. Ecuyers کار پرورش و تربیت اسبها را نیز برعهده دارند که بعد از آموزش در مدارس سوارکاری پرش یا درساژ استفاده می شوند یا در رقابت های ملی و بین المللی شرکت می کنند. این اسبها برای دانش آموزان سوارکاری خود مدرسه نیز آماده می شوند.

در حال حاضر مدرسه
سوارکاری سومور با واحدهای آموزشی عالی نظری و عملی برای مربیان و سوارکاران حرفه ای فرانسوی و غیرفرانسوی، با محیطی استثنایی و امکانات بی نظیر پذیرای علاقمندان است. آنچه بر جذابیت کار مدرسه ملی سوارکاری فرانسه می افزاید نمایش های عمومی و رقابت ها و مسابقات آن است.


اختصاصی دنیای اسب
منابع:
ACCUEIL
Wikipedia