منقارشاخی جکسون /Tockus jacksoniفرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: منقار شاخی سانان
تیره: منقارشاخیان
شاخه: Tockus
گونه: T.jacksoni
وضعیت بقا: کمترین نگرانی


منقارشاخی جکسون با نام علمی Tockus jacksoni پرندهای از خانوادهٔ منقارشاخیان و بومی آفریقاست. این پرنده در کنیا، سودان واوگاندا یافت میشود.
منقارشاخی جکسون به منقارشاخی فون در دکن شباهت دارد و تنها تفاوت آن ها در خال های انبوه سفیدرنگ منقارشاخی جکسون است. همچنین منقارشاخی جکسون را غالباً زیرگونهٔ منقارشاخی فون در دکن درنظر می گیرند.

منبع:ویکی پدیا