نام فارسی :
وزغ سبز عربی
نام علمی: Bufo Virdis Arabicus
نام انگلیسی: Green Arabian Toadمحل پیدایش تیپ : شبه جزیره سینایی


توصیف مختصر : اندازه این زیر گونه بزرگ است و دارای خالهای بزرگ و به هم چسبیده می باشد . برآمدگیهای سومین بند چهارمین انگشت اندام عقبی در 10 تا 30 درصد موارد دوتایی است ، دو شکلی جنسی در لکه های پشتی وجود ندارد ، خط روشن در ناحیه پشتی نیز اغلب مشاهده نمی شود . لکه های سبز تیره به تعداد زیاد به اندازه ای کوچکتر از اندازه چشم و به طور مجزا در ناحیه پشت قرار گرفته اند نسبت عرض پلک فوقانی به فاصله بین چشمها98/0 تا 5/1 است .


اندازه به میلی متر : نرها 57 تا 78 ماده ها 59 تا 85


انتشار جغرافیاتی : از غرب و جنوب غربی ایران تا شبه جزیره سینا . شمال آفریقا


پراکندگی شناخته شده در ایران : این زیرگونه از استانهای اذربایجان غربی (مهاباد ، حوالی میاندواب ) کرمانشاه ( قصر شیرین ) لرستان (پل دختر ، دورود ، شهبازان ) فارس تخت جمشید مهکوه و شیراز ) خوزستان (اهواز )بوشهر جمع آوری شده است .


منبع: irandeserts.com
دکتر محمد بلوچ، حاجی قلی کمی