نام علمی آن (Erythrura trichroa) است. خاستگاه آن اندونزی، گینه نو و اقیانوسیه است. منقار آن سیاه و سر و گردن آبی رنگ و بقیه اجزای بدن به رنگ سبز درخشان است. دمگاه آن سرخ رنگ است. نر و ماده شبیه هم هستند اما رنگ آبی سر و گردن پرنده ماده روشن تر از پرنده نر می باشد. این گونه از نظر پرورشی راحت ترین گونه پرورشی فنچ های طوطی وار است وبه راحتی در قفس قابل پرورش است.غذای این گونه فنچ نیز شامل ارزن، دانه های مخصوص قناری وبذر گیاهان می باشد. این نوع فنچ نیز مانند سایر گونه های فنچ طوطی وار، حمام کردن را بسیار دوست دارند.


منبع:كتاب نگه داري و بيماري هاي فنچ تاليف دكتر احسان مقدس