دو بهله پرنده شکاری نادر در پارک ملی دریایی نای بند کشف و ضبط شد دو بهله پرنده شکاری نادر و حمایت شده در سطح جهانی بالابان و شاهین توسط مامورین پارک ملی دریایی نای بند کشف و ضبط شد.به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان بوشهر، این پرندگان کمیاب که در راس زنجیره غذایی قرار دارند بشدت در معرض خطر قرار گرفته اند وبرنامه های حفاظتی آنها در سراسر جهان اجرایی شده است.
این گزارش می افزاید، زنده گیری این پرندگان یکی از اصلی ترین عوامل نابودی آنها بوده که با دست آموز شدن این پرندگان باهوش عملاً از چرخه طبیعی خارج می شوند و تولید مثل آنها در طبیعت و همچنین بازگشتشان به شرایط سخت طبیعت غیر ممکن می شود.
کنوانسیون سایتیس در سال ۱۹۷۳ برای حفظ برخی از گونه های در خطر انقراض در برابر بهره برداری بی رویه از طریق کنترل و برقراری محدودیت هایی در تجارت (صادرات و واردات) آنها در واشنگتن تشکیل گردید.محدودیت های تجارت گونه ها شامل گیاهان و جانوران اعم از زنده یا غیر زنده یا هر بخش قابل تشخیص یا مشتقات آنها می شود.
کنوانسیون سایتیس با کمک دولت های متعهد با اتخاذ تدابیر لازم و سرعت در انتقال اطلاعات به ویژه اطلاعات مربوط به قاچاق گونه های ارزشمند و تخلفات کشف شده در مرزها ، موفقیت چشمگیری در زمینه کنترل تجارت و صدور و ورود گیاهان و جانوران در خطر انقراض به دست آورده است. برای جلوگیری از قاچاق گیاهان و حیوانات ،ورود و خروج آنها در هر کشور نیاز به کسب مجوز سایتیس دارد .
بنابراین برای جلوگیری از قاچاق این پرندگان کمیاب در قانون جرایم سنگینی برای آن پیش بینی شده است که هم اکنون این جرایم برای بالابان ، شاهین و بحری یکصدوبیست میلیون ریال می باشد.
گفتنی است، این پرندگان در زمره پرندگان حمایت شده قرار د ارند و به شدت مورد علاقه قوش بازان برای شکار هوبره می باشد برای حفاظت این گونه های علاوه بر حفاظت از زیستگاه های تولید مثلی آنها می بایست از زنده گیری و خرید فروش و خروج آنها از مبادی خروجی کشور مانند اسکله ها جلوگیری بعمل آید.