”سیکو” نام توله خرس قطبی است که در باغ وحشی در دانمارک متولد شده و انتشار تصاویرش بر روی اینترنت موجی از طرفداران را برایش به ارمغان آورده است.سیکو در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۱ در پارک حیات وحش اسکاندیناویایی متولد شد اما در آن زمان مادرش نمی توانست از طریق شیر او را تغذیه کند. از این رو مسئولان این پارک تصمیم گرفتند شیر مورد نیاز بدن سیکو را با شیشه به وی برسانند.سیکو به زبان گرینلندی به معنی یخ دریا است. این نام از آن رو انتخاب شده که خرسهای قطبی برای ادامه بقا به یخهای دریا وابستگی شدید دارند. مقامات این پارک حیات وحش امیدوارند سیکو بتواند انسانها را نسبت به تخریب سکونتگاه های قطبی به واسطه تغییرات آب و هوایی و ذوب شدن یخها، هشیار و آگاه کند.پارک حیات وحش اسکاندیناویایی در حال تکمیل برنامه جدید اطلاعاتی درباره تغییرات آب و هوایی، یخهای قطبی و خرسهای قطبی است. با تکمیل روز به روز این برنامه سیکو به تدریج به سفیری برای نجات جان همنوعان وحشی اش که در مناطق قطبی زندگی می کنند تبدیل خواهد شد.مسئولان این پارک حیات وحش می گویند از آنجایی که این پارک از بزرگترین تاسیسات جهان برای نگهداری از خرسهای قطبی برخوردار است طی سالهای آینده سیکو در قالب یک خرس قطبی عادی و طبیعی رشد کرده و بزرگ خواهد شد:
سیکو اکنون یک ماه و هفت روز سن دارداین خرس قطبی به دور از مادر و با کمک بطری شیر می خوردسیکو در اینترنت طرفداران زیادی به دست آورده استمحل کنونی زندگی سیکو پارک حیات وحش اسکاندیناویایی استقرار است سیکو نمادی برای هشدار درباره وضعیت وخیم خرسهای قطبی باشدسیکو به زودی به عنوان سفیری معرفی خواهد شد که برای نجات جان خرسهای قطبی وحشی تلاش خواهد کرد