دیده بان حقوق حیوانات: با همکاری همیاران محیط زیست دو قطعه پرنده درمنطقه آغ داغ اصلاندوز رها سازی شد مدیر کل حفاظت محیط زیست اردبیل گفت: یک قطعه پرنده یلوه ابی ویک قطعه پرنده کبک که توسط همیاران ودوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست پارس اَََباد تحویل شده بود پس ازتغذیه ومداوا در محل آغ داغ اصلاندوز رها سازی شد .به گزارش روابط عمومی و امور رسانه، علی حمیدی رزی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: مامورین اجرایی محیط زیست شهرستان پارس اباد در طی یک ماموریت موفق امیز تعداد ۴ نفر متخلفین شکار غیر مجاز را به همراه ۴قبضه اسلحه شکاری و۱۶ قطعه پرنده حمایت شده زنگوله بال و۳ قطعه کبوتر وحشی ،دستگیر وجهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند .علی حمیدی رزی افزود: یک قطعه پرنده یلوه ابی ویک قطعه پرنده کبک که توسط همیاران ودوستداران محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست پارس اَََباد تحویل شده بود پس ازتغذیه ومداوا در محل اَََََََََغ داغ اصلاندوز رها سازی شد .به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان اردبیل، معاون اداری مالی حفاظت محیط زیست استان اردبیل منصوب شد.بنا بر این گزارش،طی مراسمی با حضور نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان ، معاونین و مسئولین و جمعی از کارکنان ، آقای رسول ناطق به سمت معاون اداری و مالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل منصوب شد و از زحمات آقای داود بهشتی تقدیر و تشکر بعمل آمد.