دیده بان حقوق حیوانات: مدیر اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان گلپایگان گفت: از ابتدای دی ماه امسال شکار هر نوع پرنده در سطح استان اصفهان ممنوع شده است و با متخلفان برابر قانون شکار و صید برخورد خواهد شد.مرتضی جمشیدیان اظهار کرد: طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۰ ماموران محیط بان موفق شدند ۱۳ نفر از متخلفان شکار در پناهگاه حیات وحش موته را دستگیر و به مقامات قضایی تحویل دهند.به گزارش ایسنا جمشیدیان ادامه داد: همچنین طی سه ماهه سوم سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۰ قبضه اسلحه شکاری و لاشه سه راس آهو و یک راس میش وحشی و یک راس کل وحشی کشف و ضبط شد.وی با اشاره به خشکسالی موجود در سطح استان اصفهان، بیان کرد: از ابتدای دی ماه امسال شکار هر نوع پرنده در سطح استان اصفهان ممنوع شده است و با متخلفان برابر قانون شکار و صید برخورد خواهد شد.مدیر اداره حفاظت از محیط زیست شهرستان گلپایگان افزود: پناهگاه حیات وحش موته با وسعت ۲۲۰ هزار هکتار حوزه استحفاظی شهرهای گلپایگان، شاهین شهر و میمه، محلات و دلیجان را در بر میگیرد و یکی از زیستگاههای اصلی آهو در ایران مرکزی محسوب میشود.