دیده بان حقوق حیوانات: رئیس سازمان فضایی کشور از ارسال نخستین موجود زنده با کپسول زیستی جدید به فضا تا دو ماه آینده توسط جمهوری اسلامی ایران خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، حمید فاضلی ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه مهم ملی که مورد تاکید رئیس جمهوری است با اعزام یک میمون در کپسول زیستی جدید انجام میشود.
وی افزود: نتایج این اعزام فضایی کشورمان را یک گام به سمت اعزام انسان به فضا نزدیکتر میکند.رئیس سازمان فضایی کشور گفت: پس از ارسال نخستین نمونه زیستی به فضا در سال ۸۸ اکنون دانشمندان این سازمان در حال طراحی و ساخت کپسول زیستی جدید هستند که نمونهاش را در زمستان سال گذشته به فضا پرتاب کردیم و پس از بازگشت آن به زمین در حال رفع و ارتقا نواقص و مزیتهای فنی آن هستیم.فاضلی گفت: با به موفقیت رسیدن پرتاب دو ماه آینده ایران گام بزرگی را برای اعزام و استقرار انسان در فضا انجام خواهد داد که نخستین آن ارتفاع ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلومتری سطح زمین است و پس از دریافت نتایج استقرار فضانوردان ایرانی را شاهد خواهیم بود.
وی دستیابی ایران به این دستاوردهای علمی را نتیجه نبوغ نخبگان جوان و علاقهمندی دیگر دانشمندان ایرانی دانست که برای اعتلای نام ایران اسلامی در عرصههای علمی تلاش میکنند.فاضلی با تاکید بر اینکه اکنون نخبگان و دانشمندان جوان و ایرانی جویای نام علاقه فراوانی برای همکاری با این سازمان پیدا کردهاند، گفت: روند جذب هیئت علمی این سازمان چند برابر شده و برخی از استادان این رشته در دانشگاههای خارجی علاقهمندی خود را برای حضور در ترکیب دانشمندان فضایی این سازمان اعلام کردهاند.