دیده بان حقوق حیوانات: مقامات محلی در سودان جنوبی اعلام کردند که در جریان درگیری اقوام مختلف در این کشور نوتاسیس به خاطر دزدیده شدن گاو، بیش از ۳۰۰۰ تن کشته شدند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری فرانسه، مقامات ایالت جونقلی در شرق سودان جنوبی به خبرنگار خبرگزاری فرانسه اعلام کردند که ۲۲۰۰ تن از کشتگان این درگیری زنان و کودکان بودند.
گفته میشود که حدود شش هزار جوان مسلح از قوم “لونور” به روستای “پیبور” حمله کردند. در این روستا قوم “مورله” زندگی میکنند.
جوانان مسلح خانهها را آتش زدند و دو بیمارستان منطقه را که با مسئولیت پزشکان بدون مرز فعالیت میکردند ویران کردند.
دلیل این قتلعام ظاهراَ دزدیده شدن گاوهای قوم “لونور” توسط افراد گروه “مورله” بوده است.