ثبت تصاویر استثنایی از 35 کرگدن نادر در اندونزی
ایرن:دوربینهای مخفی در جنگلهای جزایر جاوا در اندونزی تصاویری از 35 گونه فوقالعاده کمیاب از کرگدنهای جاوایی را به ثبت رساندهاند.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران، کارشناسان وزارت جنگلداری اندونزی از ماه ژانویه تا اکتبر سال گذشته میلادی حداقل 44 دوربین مادون قرمز را در پارک ملی «یوجونگ کیولون» جاسازی کردهاند. این پارک ملی در غربی ترین نقطه جزیره جاوا واقع شده است.
به گزارش ایسنا، این دوربینها تصاویری از 22 کرگردن نر و 13 کرگدن ماده از این گونه کمیاب را ثبت کردهاند که 5 تای آنها کره هستند.
بامبانگ نوویانتو، رییس بخش حفاظت از تنوع زیستی در این وزارتخانه تصریح کرد: کشف این کره کرگدنها نشان میدهد که جمعیت کرگدن جاوایی در حال افزایش است اما عدم تعادل بین جنسیت نر و ماده میتواند خطری جدی برای ادامه نسل این حیوانات کمیاب باشد. گونه کرگدنهای جاوایی با ویژگیهایی چون اندازه کوچک بدن، تکشاخ بودن و چین خوردگیهای پوستی شل و آویزان از گونه کرگدنهای آفریقایی تفکیک میشود.