مديرعامل انجمن يوزپلنگ ايراني :
فاتحهخوانی برای یوز با احداث جاده کوه بافق
ایرن: مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی گفت: با احداث و به سازی جاده بافق از وسط منطقه حفاظتی کوه بافق باید فاتحه یوزپلنگ ایرانی را خواند.

به گزارش خبرگزاری محیط زیست، مرتضی اسلامی دهکردی در گفت و گو با فارس در خصوص وضعیت جمعیتی یوزپلنگ در ایران اظهار داشت: در حال حاضر یوزپلنگ در ۲ قاره آسیا و آفریقا وجود دارد که در قاره آفریقا شرایط بدی ندارد و از نظر جمعیتی چند هزار یوزپلنگ در این قاره زندگی میکنند.
وی ادامه داد: اما در قاره آسیا جمعیت یوزپلنگ در شرایط خیلی خطرناک یعنی مرحله به شدت در معرض انقراض به سر میبرد و در کل قاره آسیا این حیوان تنها در کشور ایران باقی مانده است ضمن اینکه در ایران نیز در شرایط انقراض قرار دارد.

وجود 70 تا 100 قلاده یوزپلنگ در کشور

اسلامی با بیان اینکه در کشور ما تنها ۷۰ تا ۱۰۰ قلاده یوزپلنگ وجود دارد، گفت: ایران تنها کشور آسیایی است که مسئولیت حفاظت از بازماندههای یوزپلنگ را بر عهده دارد.
مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی عنوان کرد: یوزپلنگ آسیایی دومین گربهسان کمیاب دنیا است؛ نخستین گربهسان کمیاب، پلنگ آمور است که در روسیه زندگی میکند در حالی که یوزپلنگ آسیایی به لحاظ طبقهبندی بینالمللی به شدت در خطر انقراض قرار دارد.

یوزپلنگ ایرانی تنها در ۱۴ زیستگاه در ایران زندگی میکند

وی بیان کرد: طی دهههای گذشته گستره زیستی یوزپلنگ به کشورهای عراق، افغانستان، عربستان، ترکمنستان تا هندوستان میرسید که در این کشورها منقرض شد و این گونه در بخش وسیعی از ایران زندگی میکرد اما هم اکنون این جانور تنها در ۱۴ زیستگاه به صورت قطعی زندگی میکند.
اسلامی در خصوص علل انقراض یوزپلنگ تصریح کرد: یکی از مهمترین علل انقراض یوزپلنگ از بین رفتن زیستگاه و شکار طعمههای آن مانند بز وحشی، گوسفند وحشی و آهو است.

تلفات جادهای اصلی ترین عامل از بین رفتن یوزپلنگ ایرانی

وی ادامه داد: البته تلفات جادهای اصلی ترین عامل از بین رفتن یوزپلنگ در سالهای اخیر است به گونهای که طی سالیان گذشته ۱۴ قلاده یوزپلنگ یعنی 14 درصد جمعیت آن در اثر تصادف در جاده کشته شدهاند.
مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی گفت: البته از سالهای گذشته اقدامات حفاظتی، تحقیقاتی و آموزشی متعددی توسط گروههای دولتی، غیردولتی و بینالمللی در ایران صورت گرفته است که در نتیجه این اقدامات طی ۱۰ سال گذشته وضعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران بهتر شده و تا حدودی به ثبات رسیده است.
وی تصریح کرد: اما در حال حاضر اقداماتی باعث شده که جمعیت یوزپلنگ در ایران تهدید شود که یکی از این اقدامات احداث جادهای است که قرار است از میان منطقه حفاظت شده کوه بافق در یزد عبور کند.
اسلامی گفت: هماکنون جاده خاکی قدیمی به نام جاده گزوئیه وجود دارد که از وسط منطقه امن حفاظت شده عبور میکند و متأسفانه براساس درخواست برخی از روستاییان قرار است که این جاده خاکی بهسازی شود و اگر این اتفاق بیفتد به مثابه تیر خلاص به جان حیات وحش منطقه است چرا که این منطقه یکی از مهمترین زیستگاههای یوزپلنگ و پلنگ در کشور محسوب میشود.
وی گفت: اگر جاده مذکور ساخته شود علاوه بر اینکه بخش زیادی از زیستگاه یوزپلنگ و پلنگ تخریب خواهد شد همچنین دسترسی شکارچیان به این منطقه آسانتر شده و احتمال کشته شدن حیوانات در اثر تصادف نیز افزایش خواهد یافت.
اسلامی با بیان اینکه در همسایگی منطقه حفاظتی کوه بافق منطقه ای به نام پناهگاه حیات وحش کالمند و بهادران وجود دارد، گفت: در وسط این منطقه جادهای قرار دارد که هر ساله حیات وحش در اثر تصادف در این جاده کشته می شوند به گونهای که در این جاده ۶ یوزپلنگ کشته شده است.

کشته شدن ۲ قلاده یوزپلنگ در حاشیه منطقه حفاظتی بافق

وی با اشاره به کشته شدن ۲ قلاده یوزپلنگ در حاشیه منطقه حفاظتی بافق تصریح کرد: قطعاً احداث جاده در منطقه حفاظتی بافق افزایش تلفات یوزپلنگ ایرانی را در پی خواهد داشت که در این صورت باید فاتحه یوزپلنگ و پلنگ ایرانی را در این منطقه خواند.
مدیرعامل انجمن یوزپلنگ ایرانی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا اگر قرار باشد جادهای در منطقه حفاظت شده عبور کند، سعی میکنند در درجه اول جاده تغییر مسیر دهد و اگر این اقدام عملی نشود، با ایجاد روگذر و زیرگذر راه عبور حیات وحش را باز میکنند.
اسلامی خاطرنشان کرد: بهترین مثالی که میتوان در خصوص اهمیت دادن حفاظت از حیات وحش از سوی سایر کشورها اشاره کرد اقدام کشور روسیه در احداث یکی از خطوط انتقال نفتی است که قرار بود از زیستگاه پلنگ آمور عبور کند منتها به خاطر حفاظت از پلنگ آمور مسیر خط انتقال را عوض کردند تا زیستگاه این گونه آسیب نبیند.
وی در پایان گفت: حفاظت از یوزپلنگ یک موضوع ملی نیست بلکه موضوعی بینالمللی است و ما کاملاً در قبال حفاظت از یوزپلنگ آسیایی مسئول هستیم.