بيشترين مشاهده يوز ايراني درران دامغان
طعمه های یوز50 درصد افزایش یافت
ایرن:مدیر پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، از افزایش 50 درصدی طعمه های یوزپلنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران و به نقل از مهر،علیرضا جورابچیان با اعلام این خبرگفت: جمعیت یوزپلنگ های آسیایی در کشور چهار تا پنج درصد افزایش یافته است.
وی طعمه های یوزپلنگ را به ترتیب قوچ و میش، کل و بز ،جبیرو آهو عنوان کرد و گفت:براساس برآوردی که در سال 1387 در 10 زیستگاه یوزپلنگ انجام شد، تعداد طعمه های یوز حدود 16 هزار راس بوده در حالی که تعداد این حیوانات هم اکنون به بیش از 24 هزار راس رسیده است.
جورابچیان برآورد جمعیت گوشتخواران را سخت دانست و گفت: با توجه به روند افزایشی تعداد طعمه ها در زیستگاه ها بدون شک تعداد جمعیت یوزها نیز افزایش یافته است.
مدیر پروژه بین المللی حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با اشاره به اینکه سه سال پیش جمعیت یوزپلنگ ها در زیستگاه ها بین 70 تا 100 قلاده برآورد شده بود، اظهار داشت: با احتساب افزایش 50 درصدی طعمه و برآورد علمی از آن، این جمعیت باید هم اکنون از مرز 100 قلاده گذشته باشد .
جورابچیان افزود: پارک ملی کویر استان سمنان، پارک ملی پناهگاه حیات وحش و ذخیرهگاه زیست گاه ران شاهرود، پناهگاه حیات وحش نایبندان طبس شمال شرقی استان یزد، منطقه حفاظت شده بافق استان یزد و منطقه شکار ممنوع دره انجیر استان یزد برخی از زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی هستند.
وی با بیان اینکه با برگزاری کارگاه آموزشی با حضور پنج استان خراسان شمالی، یزد، اصفهان، سمنان و کرمان افزود: جمع بندی و تدوین عملکرد در درون زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی و ارائه آن به مجامع ملی و بین المللی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، انعکاس گسترده تلاش ها و فعالیت های سازمان حفاظت محیط زیست صرف نظر از اعتبارات بینالمللی با استفاده از امکانات و اعتبارات ملی به ویژه استانی در راه دستیابی به اهداف و جلوگیری از انقراض این گونه از مهمترین اهداف برپایی این کارگاه آموزشی است.

افزایش جمعیت گونه نادر یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز از افزایش جمعیت نادر یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان خبر داد و گفت: به صورت هفتگی بین دو تا چهار قلاده یوزپلنگ در منطقه توران استان سمنان مشاهده میشود.
حمید ظهرابی، استان سمنان را یکی از مهمترین زیست گاه های یوزپلنگ آسیایی در کشور عنوان کردوگفت: در چند روز اخیر چهار قلاده این گونه به طور یکجا در منطقه ذخیره گاه زیستگاه توران مشاهده شده که بیانگر شرایط بسیار مطلوب احیای این گونه است.
وی با بیان اینکه اکنون در 4 یا 5 استان مرکزی کشور یوزپلنگ آسیایی دیده میشود، خاطر نشان کرد: این باعث میشود که فشار بر این گونه جانوری برای انقراض بسیار زیاد باشد و به همین دلیل مدیریت و حفاظت از آن دارای حساسیت ویژهای است و در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست، یک پروژه و برنامهای را با مشارکت سازمانهای بینالمللی تحت عنوان حفاظت از یوزپلنگ آسیایی تعریف کرد و این چند استان کشور را تحت پوشش خود قرار داد و سعی کرد تا با تزریق امکاناتی از قبیل نیرو و دانش فنی به این استانها بتواند از انقراض این گونه حیوانی جلوگیری کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به اینکه پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی یکی از پروژههای موفق سازمان حفاظت محیط زیست در سطح جهانی بوده است، تصریح کرد: بخش عمدهای از فعالیتهای این پروژه در مناطق حفاظت شده استان سمنان انجام شده است.
ظهرابی با بیان اینکه خار توران و دشتهای دامغان، شمال شاهرود و منطقه خوش ییلاق از زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان بوده است، افزود: در حال حاضر زیستگاه این گونه جانوری به نیمه جنوبی استان یعنی از منطقه ران تا منطقه کویر مرکزی گرمسار متمرکز شده است.
وی همچنین تصریح کرد: یوز پلنگ آسیایی در منطقه ران دامغان از مناطق دیگر کشور بیشتر دیده شده است.
وی وجود گونههای با ارزش نظیر یوزپلنگ آسیایی، گورخر آسیایی و پرنده در معرض خطر انقراض هوبره را در استان سمنان با اهمیت خواند و افزود: ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه این گونهها از برنامههای اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان است.
وی تامین غذا برای این گونه نادر را از عوامل مهم در احیای و افزایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی دانست و افزود: قوچ، میش، کل، بز، آهو و جبیر از موارد تغذیهای یوزپلنگ است که نسل این گونهها نیز در استان سمنان در سالهای اخیر رشد بسیار خوبی داشته است.
به گفته وی کمبود محیط بان با توجه به وسعت مناطق تحت حفاظت را در استان سمنان از مشکلات عنوان کردو گفت: همکنون ۱۲۰نفر عوامل اجرایی در عرصههای تحت حفاظت فعالیت دارند که این تعداد باید به ۲۵۰نفر برسد تا کمبود رفع شود.
ظهرابی با اشاره به اینکه ۲۵درصد از وسعت استان سمنان را مناطق حفاظت شده تشکیل میدهد، اظهار داشت: حدود 20درصد از مناطق حفاظت شده کشور به استان سمنان تعلق دارد.