نام علمی : Coluber caspius Gmelin
نام انگلیسی: Large Whip Snake
نام فارسی : مار سوجه يا آتشيمشخصات : قسمت فوقاني پوزه گرد ،داراي يك پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ، پولك زير چشمي واقع بين سومين و چهارمين پولك لب بالا ، دو عدد از پولك هاي لب بالا به چشم متصل ، پولكهاي سطح پشتي صاف و تعداد آن 19 عدد ، هر پولك سطح پشتي داراي دو حفره پولكي (اپيكال پيت) ، بدن به رنگ قهوه اي يا زيتوني – خاكستري با خال يا بدون خال سياه رنگ ، پولك هاي سطح پشتي داراي خط طولي روشن در وسط هر پولك ، سطح شكمي زرد ، نارنجي ، قرمز روشن فاقد خال و يكنواخت ، پولك هاي سطح شكمي 191 تا 210 عدد و سطح زيرين دم 90 تا 113 عدد .
حداكثر طول 150 سانتيمتر ، دم 38 سانتيمتر .

تغذيه از مارمولك ها ، مارها ، جوندگان كوچك ، پرندگان كوچك و گاهي دوزيستان .

زاد و ولد : معمولاً 5 تا 12 تخم نسبتاً بزرگ به طول 5 سانتيمتر در تابستان . در برخورد با انسان فرار نمي كند و سعي دارد با حمله هاي مكرر و با صداي هيس هيس شديد انسان را ناراحت كند و او را گاز بگيرد .

انتشار جغرافيايي : اروپا – قفقاز و مناطق مجاور – شرق تركيه – آذربايجان – ارمنستان – ايران .

پراكندگي : آذربايجان شرقي و غربي – اردبيل – مازندران – گلستان – گيلان – خراسان – زنجان – تهران – همدان – قزوين .


دکتر محمود لطیفی
منبع: irandeserts.com