"زنگوله بال" در خطر انقراض
ايرن: "زنگوله بال"از تيره هوبره و از گونه هاي حمايت شده ايران در خطر انقراض جهاني است.

به گزارش خبرگزاري محيط زيست ايران، جمعيت اين گونه به دليل نابودي محدوده زيستي و توليد مثلي شان روبه کاهش است و در وضعيت نزديک به تهديد نسل قرار گرفته اند.
در گزارش خبرگزاري مهر آمده، زنگوله بال ?? سانتيمتر طول داشته و گشودگي بال هايش به ?? سانتيمتر مي رسد، پرهاي قسمت بالايي بدن پرنده نر بالغ و آماده به جفت گيري قهوه اي و پرهاي شکميش سفيد رنگ بوده و سري خاکستري با نوار گردني سياه رنگ با حاشيه هاي سفيد دارد.
پرنده ماده اين نقوش گردني را ندارند و پرهاي بخش پائيني بدن پرندگان ماده تيره تر از نرهاست، پرندگان نابالغ نيز از نظر ظاهري شبيه به زنگوله بال هاي ماده هستند.
زنگوله بال ها به هنگام احساس خطر به جاي پرواز شروع به دويدن مي کنند
زنگوله بال ها به ويژه در زمستان به صورت گروهي زندگي مي کنند؛ زيستگاه آنها دشت هاي سرسبز و کشتزارهاي دست نخورده با پوشش گياهي بلند و مناسب براي پنهان شدن است، اين پرنده کندرو بوده و به هنگام احساس خطر به جاي پرواز کردن شروع به دويدن مي کند.
زنگوله بال همه چيزخوار است و از دانه ها، حشرات، جوندگان و خزندگان تغذيه مي کند.
مديرکل محيط زيست گيلان از مشاهده و شمارش 41 قطعه " زنگوله بال " در پارک ملي بوجاق کياشهر خبر داد و گفت: نخستين بار اين تعداد زنگوله بال در يک روز از سوي کارشناسان اداره کل محيط زيست استان شمارش شده است.
امير عبدوس همچنين با اشاره به اينکه حداکثر مشاهدات تاکنون 9 قطعه در طول يک روز بوده است، اظهارداشت: مشاهدات اين تعداد زنگوله بال بيانگر اهميت و ارزش حفاظتي پارک ملي بوجاق است که اين تعداد زنگوله بال بوجاق را زيستگاه امن زمستانه خود انتخاب کرده اند.
گيلاني ها زنگوله بال را با نام محلي " کرکجه " يا " کرک جيجه " مي شناسند
وي در ادامه با اشاره به اينکه زنگوله بال شبيه مرغ خانگي است، يادآورشد: گيلاني ها اين پرنده را با نام محلي " کرکجه " يا " کرک جيجه " مي شناسند.
به هر حال برخي از فعاليت هاي انسان روز به روز عرصه را بر پرندگان تنگ تر کرده به طوري که وضعيت طبيعي و زندگي تعداد زيادي از آنها به خطر افتاده است.
آلودگي هاي صنعتي کارخانه ها به ويژه آلودگي هاي نفتي و رها شدن مواد زايد نفتي در طبيعت و آبها، زهکشي مناطق تالابي و تبديل آنها به اراضي کشاورزي و همچنين سموم دفع آفات شيميايي و علف کشها و کاربرد آنها در سطح وسيع نه تنها بر پرندگان بالغ اثرات منفي دارد، بلکه سبب انهدام تخم و جوجه ها نيز مي شود.
هنگامي که انسان با ديد عميق تري به طبيعت و روش هاي توسعه منابع و عملکرد آن مي نگرد، نقش گياهان و حيوانات و از آن جمله پرندگان چنان متنوع و با اهميت جلوه مي کند که با گوشه هاي از اهميت پرندگان در توليد غذا براي انسان و مواد خام براي صنايع قابل مقايسه است.
نقش پرندگان در نگهداري سلامت محيط زيست و در مبارزه با آفات و امراض قارچي و ساير عوامل مضر براي سلامتي انسان به ويژه با بدست آمدن اطلاعات بيشتر در اين زمينه، روز به روز معني دارتر مي شود.