به گزارش مهر محمد جواد محمدی زاده رئیس سازمان محیط زیست صبح دوشنبه از ۵ قلاده شیر پیدا شده در تهران بازدید کردند.