دیده بان حقوق حیوانات:ویدئوی ارسالی توسط یکی از علاقه مندان محیط زیست به سبزپرس، حمل دو پرنده شکاری زنده را در فرودگاه دوحه قطر نشان می دهد. آن طور که ارسال کننده این ویدئو می گوید، به نظر می رسد که این پرندگان از زیستگاه های ایران زنده گیری شده باشند. آنطور که در ویدئو مشخص است، یکی از پرنده ها، «بالابان» و دیگری (احتمالاً) یک شاهین جوان است. نکته جالب توجه در این ویدئو آن است که این تصاویر در «کوباس» (اتوبوس حمل مسافران از سالن انتظار فرودگاه به طرف هواپیما) تهیه شده و این بدان معنا است که دو نفری که پرندگان را با خود حمل می کنند، این حیوانات را با خود به داخل کابین هواپیما برده اند. در سال های اخیر، پدیده زنده گیری پرندگان شکاری به همراه شکار «هوبره» توسط اعراب حاشیه خلیج فارس در ایران شدت گرفته است و ادارات کل حفاظت محیط زیست استان ها در فصل موسوم به «باز گیری» اقدامات حفاظتی ویژه ای را انجام می دهند اما تطمیع برخی افراد محلی از سوی اعراب و همکاری آنها، باعث می شود که تعدادی پرنده هر سال از ایران به صورت قاچاق خارج شوند.