معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از کشف یکی از بزرگترین محمولههای قاچاق پرندگان وحشی در کشور با عملیات گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی خبر داد.
دکتر اصغر محمدی فاضل افزود: ماموران یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در پس از یک سلسله عملیات شناسایی با کمک ماموران امنیتی و انتظامی موفق شدند ۴۱ قطعه هوبره را در عملیاتی ضربتی از قاچاقچیان پرندگان کشف و ضبط کنند.وی با اشاره به این که این محموله یکی از بزرگترین محمولههای قاچاق این پرنده در کشور بوده است افزود: پرندگان ضبط شده به سایت ویژه هوبره در شهرستان قائن منتقل و پس از معاینات دامپزشکی و پلاکگذاری به طبیعیت رهاسازی میشوند.
تلاش برای دستگیری سردسته باند بینالمللی قاچاق «هوبره» ادامه دارد
مهندس حمید صالحی، مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی نیز در این خصوص با اشاره به این که پرونده این باند قاچاق از حدود ۲ ماه قبل در دستورکار اداره کل محیط زیست استان قرار گرفته بود ، گفت: بر این اساس تمام مناطقی که باند مذکور در آنها فعالیت میکرد با کمک نیروهای امنیتی و اطلاعاتی استان شناسایی شد.
وی افزود: باند یاد شده در منطقه زیر کوه قائنات فعالیت داشت و با تلهگذاری در مناطق مختلف از جمله دشت پترگان که زیستگاه هوبره است نسبت به زندهگیری این پرنده باارزش اقدام میکرد.
مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به این که تلاش شد تا پس از تجمع محموله نسبت به دستگیری کل این باند بینالمللی اقدام شود تصریح کرد: شامگاه روز دوشنبه ۵ دی ماه در عملیاتی هماهنگ از سوی ماموران یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی و ماموران انتظامی، تعقیب و گریز برای دستگیری قاچاقچیان آغاز شد و نهایتا در شهرستان «سرایان» یکی از خودروهای قاچاقچیان متوقف و یکی دیگر از خودروها که فرار کرده بود توسط نیروی انتظامی متوقف شد.
وی با اشاره به اینکه در این پرونده دو نفر تحویل مراجع قضایی شدند گفت: در عین حال یک نفر دیگر از قاچاقچیان نیز شناسایی و حکم جلب آن صادر شده است و سردسته این باند نیز شناسایی شده و تلاش ماموران اطلاعاتی و امنیتی برای دستگیری آن ادامه دارد به ایسنا گفت: معمولا این باندها حیوانات قاچاق را به کشورهای حاشیه خلیجفارس قاچاق میکنند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی با اشاره به اینکه «هوبره» به لحاظ زیست محیطی بسیار ارزشمند بوده و در حفاظت از جنگلهای کویری نقش بسیار موثری دارد گفت: خسارت ضرر و زیان این حیوان بر اساس قانون ۸۰۰ هزار تومان است که متاسفانه به دلیل نقص قانون در این خصوص اگر گونههای باارزش به صورت زنده از قاچاقچیان گرفته شود خسارت ضرر و زیان مشمول آن نمیشود.
وی با اشاره به اینکه طی دو هفته گذشته نیز در عملیاتی دیگر ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان سه گروه قاچاقچی غیرمجاز هوبره را دستگیر کردند گفت: از این افراد دوازده قطعه هوبره کشف و ضبط شد.مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی در پایان از تمامی شهروندان محلی خواست به هیچ عنوان گول باندهای قاچاق حیوانات را نخورند چرا که بیش از همگان خودشان در این زمینه متضرر میشوند.
هوبره یکی پرندگان نادر و ارزشمند حیات وحش کشورمان است که به عنوان گونهای حمایت شده مورد حفاظت قرار می گیرد و در مقیاس جهانی به عنوان گونهای آسیبپذیر در فهرست قرمز IUCN به ثبت رسیده است، متاسفانه علاقه شیوخ عرب به شکار هوبره سبب شده است هر ساله در فصل پاییز و همچنین فصل بهار که فصل تخمگذاری و جوجهآوری هوبره است، تعدادی از افراد سودجو و فرصتطلب که در قالب باندهای حرفهای از سوی عربها تطمیع می شوند، عمدتاً از استانهای جنوبی به زیستگاههای هوبره در نقاط مختلف کشور گسیل شوند و اقدام به زنده گیری و صید هوبره کنند.

منبع: ایسنا