کوه خیزوسرخ ، کهکیلوییهمنطقه حفاظت شده كوه خيزوسرخ

منطقه حفاظت شده كوه خيزوسرخ در استان كهكيلويه و بويراحمد بين25/30 الي 42/30 عرض شمالي و 22/50 الي 39/50 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن 36234 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي:

بلوط,بادام كوهي,بنه, ارژن,كنار,زالزالك, سرو كوهي,آلبالو وحشي,گون,كنگر, شيرين بيان, كاسني وآتريپلكس .


پستانداران:

كل و بز, قوچ و ميش, كفتار, روباه و گرگ.پرندگان :

كركس, دليجه, جغد,سبز قبا,شاهين و بلبل .خزندگان :

افعي جعفري, افعي شاخدار و انواع مارمولك ,سوسمار و سمندرمعمولي.


منبع : irandeserts.com