بزرگ بودن مغز عنکبوت ها می تواند توضیح دهد که چرا بعضی از عنکبوت های کوچک در بافتن تار به خوبی عنکبوت های بزرگ هستند.گروهی از محققان موسسه اسمیتسونیان با مطالعه بر روی ۹ گونه از عنکبوت های خانواده عنکبوت های بافنده دریافتند هرچه این عنکبوت ها کوچک تر باشند، مغز آنها به نسبت ابعاد بدنشان بزرگ تر است. در بعضی از عنکبوت ها سیستم مرکزی عصبی ۸۰ درصد از فضای بدنشان را پر کرده و گاه حتی به درون پاهایشان نفوذ کرده است.
دانشمندان احتمال می دهند پر شدن فضای بدن عنکبوت ها به واسطه مغز برای دیگر اندام های بدن آن ها مشکلاتی به وجود بیاورد، با این همه تا کنون بر روی این موضوع مطالعه ای صورت نگرفته است. برای مثال در بعضی از عنکبوت ها وجود مغز در فضاهای مختلف داخلی بدن از تکامل درست اندام هایی از قبیل اندام گوارشی جلوگیری می کند.
بر اساس گزارش لایو ساینس، وجود مغز بزرگ برای بافتن تار الزامی است با این همه دانشمندان نشانه ای از کوچکتر بودن مغز در میان عنکبوت هایی که توانایی تاربافی را از دست داده و غذای خود را از طریق دزدی از دیگر عنکبوت ها به دست می آورند، به دست نیاورده اند.

منبع: مهر