اختصاصي ايرن
یوز ایرانی در چه صورت از "وضعیت بحرانی" خارج می شود؟
ایرن: یوزپلنگ آسیایی یا یوزپلنگ ایرانی یک زیرگونه به شدت خطر در معرض انقراض از یوزپلنگ است که اکنون تنها چند ده قلاده از آن در ایران یافت میشود.این جانور در مناطق بیابانی در سطح منطقه زندگی میکرد و سال هاست که نسل آن در معرض نابودی کلی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،به گفته مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در صورتی که شمار این گونه ارزشمند جانوری در ایران به 200قلاده برسد می توان ادعا کرد که دیگر خطر انقراض تهدیدش نمی کند.
جوراچیان گفت:"در حال حاضر دست کم 70 یوز ایرانی در زیستگاه های کشور وجود دارد و این آمار قابل اثبات است."
وی در پاسخ به این سوال خبرنگار ایرن که چه مدارکی دال بر این ادعا وجود دارد، گفت:" من 350 عکس از 90 یوزپلنگ ایرانی دارم که برای متخصصان مدرک معتبری به شمار می آید."
جورابچیان با یادآوری این نکته که مجامع بین المللی بدون مدرک و دلیل، پروژه ای را تأیید نمی کنند، افزود:" برآورد ما این است که تا 120 قلاده یوزپلنگ ایرانی در کشور وجود دارد."
یوز پلنگها را در ایران میتوان در مناطق کویری پیدا کرد که شامل قسمت هایی از استان های کرمان،خراسان، سمنان، یزد و تهران و مرکزی میشود. همچنین احتمالا یوزپلنگ ها در مناطق خشک بلوچستان پاکستان که هنوز شکار یافت می شود وجود دارند.
زیستگاه های یوز در ایران به علت پیشروی بیابان ها و تبدیل شدن بخشی از زمینهای زیستگاه به زمینهای کشاورزی و مسکونی شدن بخشی دیگر و همچنین از بین رفتن مراتع توسط دام های اهلی و در نتیجه کاهش تعداد آهو و گوزن که از منابع غذایی یوزها هستند کاهش یافته است.
یوزها، غزال ها و گوزن های کوچک را شکار میکنند.در ایران بیشتر شکارشان آهو و جبیر و قوچ و میش، بز و کل و حتی خیلی وقت ها خرگوش و دیگران حیوانات از قبیل حتی روباه‏ها و شغال را شکار می کنند .دیده شده که یوزپلنگ بز و گوسفند را نیز شکار کردهاست اما به ندرت پیش میآید که به حیوانات اهلی حمله کند و معروف نیست که به انسان ها نیز حمله کرده باشد.