لاچین / Falco biarmicusفرمانرو : جانوران
شاخه: طنابداران
رده : پرندگان
راسته : شاهین سانان
سرده : شاهین
وضعیت بقا : کمترین نگرانی


لاچین پرنده ای شکاری از سردهٔ شاهین در گروه سیاه چشمان است که در آفریقا، غرب آسیا و جنوب شرقی اروپا زندگی می کند.

لاچین همانند بحری و کمی کوچکتر از آن که از تارک نخودی رنگ و نوار شاربی باریک و کشیده که از سطح پشتی کمرنگتر از بحری و سطح شکمی سفید کملکه و نه مانند بحری دارای خطوط عرضی، برخوردار است. لاچین نابالغ در سطح پشتی پررنگتر از پرنده بالغ و در سطح شکمی پرلکه تر از آن است.
این پرنده زمستان ها در ایران نیز در مناطقی که بحری ها گذران می کنند یافت می شود و نیز در برخی از مناطق ایران گویا بومی است. لاچین به تعداد کم در جزایر کوچک سنگی دریاچه ارومیه زاد و ولد می نماید و ظاهرآ بومی این ناحیه است.
این پرنده بیشتر از پرندگان دریایی کوچک در جنوب ایران، از تیهوها، کبوترها و برخی از جوندگان و خزندگان نیز تغذیه می کند.
لاچین از سرعت کمتری نسبت به بحری و شاهین بهره مند است و نیز در یادگیری کندتر و ترسوتر از آنها می باشد ولی رفتاری شبیه به حد فاصل شاهین و بحری از خود نشان می دهد.


منبع : ویکی پدیا