نام علمی: Eirenis decemlineata
نام فارسی : مار دستيمشخصات : طول و پهناي پولك رسترال برابر يا پهناي آن كمي بيش از طولش ، داراي يك پولك بيني ،شيار بيني بين پولك هاي بين بيني برابر يا كمي كوتاه تر از شيار بين پولك هاي جلو پيشاني ، پولك پيشاني باريك و طولش دو برابر پهناي آن و پهناي آن بيش پهناي پولك بالاي چشمي نيست ، طول پولك پيشاني برابر فاصله پولك تا انتهاي پوزه و كوتاهتر از پولك آهيانه ، طول پولك گونه اي بيش از پهناي آن ، داراي يك پولك جلو چشمي (به ندرت دو عدد) و دو عدد پولك عقب چشمي ، پولك گيجگاهي 2+1 يا 3+1 عدد ،لب بالايي داراي 7 پولك (سومين و چهارمين پولك لب بالا متصل به چشم ) ، چهار پولك لب پائين (به ندرت پنج پولك ) متصل به پولك چين قدامي ، پولك هاي چين خلفي برابر يا كمي كوتاه تر از پولك هاي چين قدامي و متصل به هم ، پولك هاي سطح پشتي 17 عدد ، پولك هاي سطح شكمي در نرها 159 تا 172 و در ماده ها 175 تا 180 عدد و سطح زيرين دم 64 تا 85 عدد . پولك مخرجي منقسم .

رنگ بدن در سطح پشتي قهوه اي روشن ، سطح شكمي سفيد يكنواخت ، داراي دو جفت خال تيره رنگ طولي در سر تا سر بدن تا انتهاي دم ممتد ،گاهي سطح پشتي به رنگ يكنواخت و فاقد علامت ، فاقد خال عرضي تيره در ناحيه گردن .

حداكثر طول 90 سانتيمتر ، دم 16 سانتيمتر .

تغذيه از حشرات و عنكبوتيان و گاهي از مارمولك ها .

زاد و ولد : تخمگذار .

زيستگاه : مناطق صخره اي ، نيمه صحرايي ، كوهستان ها و معمولاً زير سنگ ها .

انتشار جغرافيايي : فلسطين – لبنان – سوريه – اسراييل – تركيه – اردن – عراق – ايران .

پراكندگي : استانهاي مركزي – آذربايجان شرقي و غربي – اردبيل – كردستان – تهران .


دکتر محمود لطیفی
منبع: irandeserts.com