خشکه داران - مازندران
اثر طبیعی ملی خشکه داران با مساحتی بالغ بر254 هکتار در سال 1354طی مصوبه شماره 116 مورخ21/5/54 شورای عالی محیط زیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان پیوست.

موقعیت جغرافیایی:

اثر طبیعی ملی خشکه داران با 4063284 تا 4066056عرض جغرافیایی و 505085 تا 506585 طول جغرافیایی در استان مازندران واقع گردیده است.

ویژگی های منطقه:

این اثر در ارتفاع متوسط 22- متر از سطح دریا واقع و متوسط دما و بارندگی سالیانه 16 درجه سانتیگراد و 1100 میلیمترمی باشد به همین دلیل این منطقه دارای اقلیم خیلی مرطوب معتدل می باشد.ضمنا بخش هایی از این منطقه حالت تالابی دارد و از مناطق مهم لانه سازی و جوجه آوری بسیاری از پرندگان نیز به شمار می آید.
پوشش جنگلی منطقه از گونه های توسکای قشلاقی، سفید پلت، اوجا، انجیلی، شمشاد، انار وحشی، ازگیل، ولیک، لرگ، آلوچه و تمشک تشکیل شده است و از گونه های مهم جانوری میتوان از: گراز، گرگ، شغال، روباه معمولی، حواصیل شب، حواصیل خاکستری، قرقاول، باکلان بزرگ، اگرت سفید، توکا، ابیا، بوتیمار کوچک و انواع پرندگان شکاری نام برد.

اثر طبيعي ملي خشكه داران در استان مازندران و بين 43/36 الي 44/36عرض شمالي و 04/51 الي 03/51 طول شرقي واقع شده است. مساحت آن در حدود 254 هكتارمي باشد.

پوشش گياهي: انار , ازگيل ,سرخ وليك , سياه وليك ,آلوچه جنگلي و تمشك , آقطي , سفيد پلت و توسكا, لرك , انجيلي ,اوجا, ليلكي, توسكا ييلاقي و درختچه هاي شمشاد

پرندگان : انواع حواصيل.

دركيلومتر 30 محور تنكابن به چالوس به بعد از شهر عباس آباد و قبل از سلمانشهر دركنار جاده واقع شده و تنها 120 متر باد ريا فاصله دارد. اين منطقه حفاظت شده به عنوان تنها جنگل جلگه اي و بكر و از آخرين بازمانده هاي اكوسيستم هاي جنگلي جلگه اي شمال ايران با مساحت تقريبي 2600000 مترمربع مساحت بشمارمي رود.

انواع مختلف گونه هاي جانوري و گياهي مانند توسكا از نوع كرك كه در ايران رو به انقراض است سه قلو انجيلي ،انار ، ممرز، بلوط ،ليلكي يا كرات خرمندي ،لرگ ،ملج ،انوع مهم شمشاد ،ازگيل جنكلي و ياس وحشي مي باشد گونه هاي متنوع و فراوان جانوري نيز از قديم در قديم در آن مي زيستند و درحال حاضر زيستگاه حيوانات وحشي نظير شغال ،گرگ ،خوك ،گربه وحشي و پرندگاني مثل حواصيل خاكستري ،قره ،غاز ،مرغابي ها ،دارغاز باكلان ،اگوت بزرگ و كوچك مي باشد.

خشكه داران با شرايط مذكور و برخورداري از ساحل زيباي درياي خزر و مجاورت با شهرهاي توريستي و امكانات اقامتي و پذيرايي از جمله بهترين مناطق براي اجراي تور مي باشد درحاشيه اين منطقه نيز يك موزه تاريخي طبيعي ايجاد شده كه مجموعه تاكسيدرمي از حيوانات وحش شمال ايران را به نمايش گذارده و همواره مورد استقابل محققان و دانش پژوهان است با هماهنگي اداره محيط زيست مي توان از اين جاذبه بازديد كرد .


منبع: irandeserts.com