اختصاصي ايرن
تأیید وجود آهو در اطراف تهران
ایرن: برخی گزارش ها حکایت از وجود آهو در مناطق اطراف تهران دارد.
به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،در سرشماری رسمی سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست تهران،آهوان زیستگاه سرخه حصار مورد شمارش قرار می گیرند اما وجود چند آهو در منطقه "کاوه ده" از روستاهای اطراف فیروزکوه تأیید شده است.
رسول اشرفی پور،مدیرکل محیط زیست استان تهران،به ایرن می گوید:"در تازه ترین سرشماری انجام شده توسط کارشناسان محیط زیست تهران سه رأس اهو در منطقه کاوه ده مشاهده و سرشماری شده است."
او ادامه می دهد:"گمان می کنم در نقاط دیگری از شهرستان های اطراف تهران نیز آهو وجود داشته باشد که از چشم ما دور مانده باشد."
سازمان محیط زیست وجود 7 هزار آهو در مناطق آزاد را تأیید کرده است.حسین محمدی،مدیرکل دفترتنوع زیستی و حیات وحش سازمان محیط زیست می گوید:" وقتی می گوییم این تعداد آهو در مناطق آزاد زیست می کنند به معنای سرشماری آنها نیست بلکه تخمین می زنیم تعدادشان اینقدر باشد."
طبق امارهای رسمی نزدیک به 65 رأس آهو در پایتخت و در زیستگاه سرخه حصار زیست می کنند اما رسول اشرفی پور پیشتر به ایرن گفته بود که خودش شخصا 111رأس آهو در این زیستگاه شمرده است.