به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،حبیب ی در گفت وگو در خصوص پدیده «کشند قرمز» افزود: تراکم فیتو پلانگتون ها و گسترش آن در محیط دریا باعث بوجود آمدن پدیده کشند قرمز می شود، رنگ آن بستگی به رنگدانه های خودفیتو پلانکتون دارد که ممکن است به رنگ های قهوه ای تیره ، سبز، زرد در آید.
وی اظهار کرد: پدیده کشند قرمز برای اولین بار در سال 87 از اوایل مهرماه در استان هرمزگان به مدت شش ماه در آب های خلیج فارس و سواحل استان هرمزگان مشاهده و گسترش یافت و از سال 88 با توجه به عوامل مبارزه فیزیکی(پخش کردن گل رس در مناطق آوده) و طبیعی، عوامل کنترل کننده و گونه های بومی منطقه، کاهش پیدا کرد.
ی تصریح کرد: وضعیت تعداد تراکم فیتو پلانگتون در آبهای خلیج فارس در حال حاضر نرمال است، شمارش تعداد تراکم برخی گونهها و گروههای hab در سطح آب دریا معیار تشخیص پدیده کشند قرمز است.
وی گفت: در حال حاضر برنامه آنلاین کردن پساب های صنعتی و شهری در شهر بندر عباس مبنی بر کنترل ورودی و خروجی فاضلاب و پسماندهاست که به صورت پایشی از طریق آزمایشگاه ها و کارشناساسی نظارتی پیگیری می شود.
وی اظهار کرد: الان حجم زیادی از ورود پساب و فاضلابها به دریا، در شهر بندر عباس کم شده است به طوری که 40 درصد ورود پساب و فاضلاب به دریا نسبت به سال های گذشته کاهش یاقته است.
ی افزود: پدیده کشند قرمز از سال 87 از محل تنگه هرمز وارد سواحل خلیج فارس و سپس مناطق ساحلی بندر عباس، اطراف قشم، و حوالی شهرستان بندر لنگه شد.
مسئول مرکز سنجش آلودگی امور آزمایشگاه محیط زیست هرمزگان در پایان خاطر نشان کرد: باتوجه به اینکه دریا اکوسیستمی حساس است و از طرفی دیگر، این سیستم یک سیستم نیمه باز است باید با حساسیت ویژه نسبت به حفظ و جلوگیری از ورود آلاینده ها به آن برخورد کنیم، در غیر این صورت، مجدد با پدیده خطرناک پدیده کشند قرمز و عواقب زیان بار آن بر موجودات دریایی و آلودگی دریا و مهمتر از آن ،انتقال مضرات این پدیده از راه تغذیه انسان از موجودات دریایی مواجهه خواهیم شد.