وقتی ماهی در صف مرگ است، ظاهرا هر رفتاری با آن مجاز است، حتی آزار زیاد…به گزارش مهر بازار فروش ماهی یکی از مراکز تهیه و توزیع فرآورده های دریایی در استان مازندران است.

چه مظلومانه و بی صدا می میرند.

عکس: مهر/ محسن رضاپور