دیده بان حقوق حیوانات: رئیس بیمارستان دامپزشکی تهران مساله «باغ وحش خانگی» را امری اعلام کرد که در حال متداول شدن است و علت این امر را پاسخ ندادن به نیاز متعارف جامعه در نگهداری حیوان خانگی دانست.رییس بیمارستان دامپزشکی تهران در گفتگو با سبزپرس قاچاق حیوانات را در کشور راحت دانست و گفت: به عنوان مثال در بندر عباس با چهار میلیون تومان یک توله ببر را به فروش می رسانند و برای داشتن یک ببر بالغ ۴۰ میلیون تومان دریافت می کنند.
پیام محبی ادامه داد: پیش از این نیز من شنیده بودم که در مولوی خرس نیز به فروش می رسد و اینگونه خرید و فروش ها حاکی از وجود وجود نیازی در جامعه است که پاسخ داده نشده است.
محبی معتقد است که مدیران محیط زیست به جای فکر کردن به نیازهای جامعه، آنها را نادیده می گیرند و این امر باعث زیرزمینی شدن این نیازها می شود. او ادامه داد: در سال گذشته که نیروی انتظامی بدون وجود هیچ قانونی حیوانات را دستگیر می کردند باید رها شدن توله شیر در تهران را در این روزها نیز پیش بینی می کردند.
رییس بیمارستان تهران با اشاره به موضوع کنترل نشدن ماهواره ها با جمع آوری آنها، گفت: زمانی که جامعه را برای داشتن حیوان خانگی متعارف دچار مشکل کنیم، به سمت نگهداری حیوانات غیر متعارف می رود.
او ادامه داد: اگر در حال حاضر دو توله شیر در تهران پیدا می شود، در تهرانی که نزدیک به ۱۵ میلیون نفر جمعیت دارد قطا آمار این حیوانات بیش از این تعداد است و شیر تنها یک نمونه از حیواناتی است که نگهداری می شود و نگهداری حیواناتی همچون مار، پرنده هایی مثل کرکس و… نیز در تهران وجود دارد.
محبی دلیل رها کردن این حیوانات را اول به خاطر ایجاد مزاحمت برای همسایگان و دلیل دیگر را، بالا بودن هزینه نگهداری آنها دانست و گفت: صاحبان این حیوانات در بهداشت و تغذیه و نگهداری با مشکل مواجه می شوند و حتی باغ وحش تهران نیز نتوانسته به درستی به تغذیه این حیوانات رسیدگی کند.
او حل چنین مشکلاتی در جامعه را با کار روانکاوی و ریشه ای نگاه کردن به مسائل دانست و گفت: نیاز به داشتن حیوان خانگی در شهرهایی مثل تهران که در حال تبدیل شدن به یک جامعه صنعتی است امری است که باید به آن توجه شود.
رییس بیمارستان تهران در پاسخ به این سوال که تاکنون کسی با حیوانات نامتعارف به بیمارستان مراجعه کرده است با خیر گفت: افرادی برای مشاوره تماس گرفته اند، اما به این دلیل که این افراد این ترس را دارند که اگر حیوانشان دیده شود به محیط زیست اعلام می کنند آنها را در معرض دید قرار نمی دهند و این مساله بهداست این حیوانات را با مشکل روبرو می کند.
او اعلام کرد که دامپزشکان همچون پزشکان هستند و دزد و پلیس بودن بیمار برایشان تفاوتی ندارد و ما خوشحال می شویم که اگر حیوانی دارند مراجعه کنند.
محبی سطح پزشکی برای درمان اینگونه از حیوانات را در کشور خیلی خوب ندانست و گفت: اگر صاحبان این حیوانات به ما مراجعه کنند، اگر نیاز به مطالعه یا کمک گرفتن از مشاوران خارجی باشد، این کار را خواهیم کرد و در حال حاضر نیز در بیمارستان کسی را داریم که می توانند درباره این حیوانات اظهار نظر کند و متخصص است.
او تاکید کرد که سازمان دامپزشکی کشور از سال ۶۷ به بعد بحث درمان حیوانات را به بخش خصوصی واگذار کرده است و درمان این حیوانات باعث رشد علمی کشور نیز خواهد شد.