دودوئک / Cream-coloured Course
فرمانرو : جانوران
شاخه : طنابداران
رده : پرندگان
راسته : سلیم سانان
تیره : چلچله بیابانیان
وضعیت بقا : کمترین نگرانیدودوئَک
(به انگلیسی: Cream-coloured Courser) پرنده ای است صحرایی ومهاجر عابر، گاهی برای مدتی نه بس طولانی نیز مقیم می شود. این پرنده در پایهٔ درختان کوکچ صحرایی و بوته زار لانه میسازد. در مناطق شبه صحرایی، مناطق شنی، و در کنار آبدانها (آودون) دیده می شود. در بیابان ها و دشت های نیمه بیابانی و نیمه خشک نیز زندگی می کند و در دو فصل بهار و پاییز به سرزمین هایی اطراف خود مهاجرت می کند.


طول بدن ۲۳ سانتیمتر تقریباً، رنگ سطح پشتی خاکستری، گلو و بالش بطور کلی خاکستری که کم کم رو به آبی کم رنگ میرود در ناحیهٔ سر تاگردن. خطوط سیاه وسفید بر روی چشمان تا نهایت گردن ادامه دارد. بال هایش باخاکستری صیر، که در سطح شکمی کمرنگ تر ودر پهلوها رگه های مشخص تری دارد. اطراف بال ها سیاه رنگ که هنگام پرواز به خوبی نمایان میشود. پاهای بلندش در دویدن روی شنزار به وی کمک می کند. منقاری بلند و خمیده دارد. معمولاً جفت جفت و گاهی هم در مجموعات چندتاهی نیز دیده می شوند.

در فصل بهار برای جفتگیری و تخم گذاری به بوته زارهای نیمه بیابانی و سرزمین های گرمی که پوشیده از گیاهان بوته ای پروازمی کند . دودوئک ماده دو تخم می گذارد و هر دو نر و ماده به نوبت روی تخم ها و در لانه ای که به روی زمین و در میان بوته ها ساخته اند می خوابند. جوجه ها بعد ۱۸ تا ۲۱ روز از تخم بیرون می آیند.

معمولاً از راه خوردن حشرات وخزندگان تغذیه می کند. و در فصل زمستان دودوئک ها در مجموعات کوچک که در جستجوی غذا هستند دیده می شوند، گاهی در همین مجموعات در کنار آبدان ها دیده می شوند.


منبع : ویکی پدیا