به گزارش خبرگزاری محیط زیست ایران،فریبرز غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان سازمان جنگلها حتی اعتقاد دارند بخشی از جنگل ابر که دارای حیات وحش منحصر به فرد است بایستی به عنوان منطقه امن در سازمان محیط زیست در نظر گرفته شود.
وی با اشاره به اینکه سازمان جنگلها از موضع خود در خصوص جلوگیری از ساخت جاده خارج از ضوابط در جنگل ابر کوتاه نمی آید گفت: حتی اگر این جنگل جزء مناطق حفاظت شده سازمان محیط زیست قرار نگیرد سازمان جنگلها جنگل ابر را به عنوان یک ذخیره گاه جنگلی معرفی می کند و با سختگیری و جدیت بیشتری حفاظت آن را دنبال می کند.
غیبی با اشاره به تهیه برنامه اقدام ملی جنگل توسط این سازمان گفت: در این برنامه بر خط قرمز های سازمان جنگلها تأکید شده است که یکی از مهمترین این خط قرمز ها جنگل ابر و جنگل دنا است.
وی در خصوص گزارشات رسیده مبنی بر قطع تعدادی درخت در جنگل ابر اظهار داشت: سازمان جنگلها این افراد را شناسایی و بدون در نظر گرفتن پست و مقام آنها را به محاکم قضایی معرفی کرده است.