سوال :من برای فیگی ؛ طوطی10 ساله ام نگرانم . من متوجه شده ام که باردارم و زمانی که فرزندم متولد شود می دانم که حداقل در اولین روزهای ورود کودک، نمی توانم مدت زیادی را با فیگی سپری کنم .چگونه باید به خاطر ورود تازه وارد و به وجود آمدن شرایط جدید ، از ناراحتی فیگی جلوگیری کنم؟

در چنین موقعیتی ، سپری کردن زمان بیشتری با پرندگان خانگیمان بسیار وسوسه برانگیز است .با توجه به اینکه ما بعدها زمان زیادی برای اینکار نخواهیم داشت ، همه این کارها توقع طوطی را برای دریافت همین مقدار توجه در آینده بالا خواهد برد .بهترین کار شروع یک برنامه ریزی متفاوت است .

در زمانهای مختلف روز ، او را برای مدت کوتاهی از قفس بیرون بیاورید و سپس دوباره به قفس بازگردانید .کار دیگری که می توانید انجام دهید این است که به او آموزش دهید که خود را سرگرم کند . خیلی از مواقع ما زمانی اختصاص نمی دهیم که به طوطی خود بیاموزیم ، به تنهایی بازی کند . ما عاشق این هستیم که آنها 24 ساعت روز را با ما باشند اما این درست نیست .

به طوطی آموزش دهید که از نشستن روی چوب نشیمن و پارک بازی اش خوشحال باشد و با قرار دادن اسباب بازی و جایزه های بسیار در آنجا ، مکان مثبت و شادی برایش فراهم کنید .به او اجازه دهید شامش را همانجا بخورد . هر زمان که از کنارش عبور می کنید سرش را نوازش کنید .استندش را به تاب ، نردبان و اسباب بازی های قابل جویدن مجهز کنید و به طور مرتب آن را تغییر دهید تا او را سرگرم نگه دارید .
با این حال زمانی که کودک جدید وارد خانه می شود ، پرنده شما باید در این محیط، به شرایط جدید کاملا عادت کرده و راحت باشد و در انتظار این باشد که شما زمان کمی را به نوازش سر او اختصاص دهید.

مترجم : سپیده

منبع :
www .parrotchronicles.com