نام علمی : Coluber nummifer Reuss
نام انگلیسی: Coin Snake
نام فارسی : مار پلنگي


مشخصات : پولك هاي قدامي گيجگاهي بزرگ ،ششمين پولك لب بالا به وسيله پولك زير چشمي از چشم مجزا ، پولكهاي سطح پشتي 23 تا 25 عدد ، پولك هاي سطح شكمي 197 تا 216 عدد ، پولك هاي سطح زيرين دم 79 تا 107 عدد پولك مخرجي منفرد .
بدن به رنگ خاكستري زيتوني تيره با خالهاي روشن ،در ناحيه پشتي داراي خالهاي بزرگ قهوه اي يا زيتوني با لبه هاي تيره سياه رنگ ،در سطح جانبي داراي خال هاي مدور كوچك و يك در ميان با خال هاي بزرگتر ،خالها به صورت سه خط در ناحيه دم ممتد ، علائم ناحيه سر قرينه ،سطح شكمي زرد با خال هاي قهوه اي يا سياه رنگ در دو طرف پولك هاي شكمي .

حداكثر طول 120 سانتيمتر ، دم 27 سانتيمتر .

تغذيه از جوندگان كوچك ، پرندگان و مارمولك ها .

زاد و ولد : فصل تخمگذاري در تابستان ،تعداد تخم ها 3-7 عدد .

زيستگاه : مناطق كوهستاني ،دامنه ها ،دشت ها ،مناطق صحرايي .

انتشار جغرافيايي : يونان ،مصر ، سوريه ،لبنان ، فلسطين ، عراق ،تركيه ، آسايي ميانه ،مناطق مجاور قفقاز ،ارمنستان ، نواحي نخجوان ،ايران ، آسياي مركزي .

پراكندگي : استانهاي آذربايجان شرقي و غربي – اردبيل – زنجان – مازندران – خراسان – مركزي – تهران – كردستان – كرمانشاهان – فارس .


دکتر محمود لطیفی
منبع: irandeserts.com