نام علمی: Lytorhynchus diadema
نام انگلیسی: Leaf nosed Snake
نام فارسی : مار الماسي


مشخصات : پوزه كم و بيش طويل ، سمت جانبي پولك رسترال گوشه دار ، داراي دو پولك جلو پيشاني ،شيار بين پولك هاي بين بيني خيلي كوتاهتر از شيار بين پولك هاي جلو پيشاني ،طول پولك پيشاني برابر با فاصله پولك تا انتهاي پوزه و كمي كوتاهتر از طول پولك آهيانه ، داراي يك پولك گونه اي چهار گوش ، دو پولك جلو چشمي و دو پولك عقب چشمي ، پولك هاي گيجگاهي 3+2 عدد (ندرتا 2+1 عدد) ، لب بالا داراي 8 پولك و لب پائين 9 پولك ، پنجمين پولك لب بالا متصل به چشم ، سه پولك لب پائين متصل به پولك چين قدامي ، پولك هاي چين خلفي برابر يا بلندتر از پولك هاي چين قدامي و به وسيله دو رديف پولك از هم مجزا ، پولك هاي پشتي 19 عدد و صاف ، پولك هاي سطح كمي 184 تا 198 عدد و سطح زيرين دم 36 تا 46 عدد ، پولك مخرجي منقسم .

بدن به رنگ زرد نخودي ، خاكستري روشن با خالهاي قهوه اي تيره بيضي شكل عرضي ممتد در طول بدن ، پولك هاي واقع در خال قسمت ميانيش روشن ، ساير نقش و نگار بدن همانند مار درفشي .
حداكثر طول 51 سانتيمتر ، دم 8 سانتيمتر .

طرز زندگي اين مار به درستي معلوم نيست ولي گفته مي شود كه زندگي در ماسه هاي نرم را ترجيح مي دهد .

زيستگاه : مناطق صحرايي و نيمه صحرايي .

انتشار جغرافيايي: شبه جزيره عربستان – عراق – جنوب غربي ايران – كويت – عمان .

پراكندگي : استانهاي خوزستان – بو شهر – هرمزگان – ايلام .


دکتر محمود لطیفی
منبع: irandeserts