دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به شناسایی عوامل رهاسازی سه قلاده شیر در اتوبانهای پایتخت از تشکیل پرونده قضایی برای این افراد و معرفی آنها به مراجع قضایی خبر داد.
دکتر رسولعلی اشرفیپور در خصوص مشاهده سه قلاده شیر در اتوبانهای پایتخت گفت: روز سهشنبه گذشته ۲۲ آذرماه سال جاری یک قلاده بچهشیر در اتوبان شهید زینالدین توسط نیروهای آتشنشانی کشف و ضبط و تحویل یگان حفاظت از محیط زیست استان تهران شد که پس ازآن این بچه شیر جهت انجام اقدامات قرنطینهای تحویل سازمان حفاظت محیط زیست گردید.

وی افزود: دو روز بعد یعنی ۲۴ آذرماه نیز یک قلاده بچه شیر دیگر در حوالی شیان لویزان مشاهده شد که با حضور ماموران یگان حفاظت محیط زیست و ماموران آتشنشانی این حیوان پس از زندهگیری با کمک دامپزشکان به کلینیک سعادتآباد برده و پس از آن برای انجام اقدامات قرنطینهای به سازمان حفاظت محیط زیست تحویل شد.مدیرکل محیط زیست استان تهران تصریح کرد: از سوی دیگر بعدا مطلع شدیم که لاشه یک بچهشیر دیگر نیز در انتهای بزرگراه شهید حکیم و ابتدای شیخفضلالله توسط یکی از ماموران راهنمایی و رانندگی کشف شده است که مورد مربوطه با کمک ماموران حفاظت فیزیکی سازمان حفاظت محیط زیست به سردخانه پارک پردیسان منتقل شد.وی با اشاره به اینکه موضوع از حساسیت خاصی برخوردار بود گفت: بر این اساس اداره کل محیط زیست استان تهران و سازمان حفاظت محیط زیست و سازمانهای ذیربط پیگیریهای خود را برای یافتن سرنخهای این پرونده آغاز کردند.

مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه در این مدت خیلیها تماس میگرفتند و مدعی میشدند که این بچهشیرها یا متعلق به آنهاست و یا آنکه میدانند متعلق به چه کسی است، افزود: برخی اطلاعات مردمی در این خصوص که به نظر میرسید مستندتر باشد مورد پیگیری اداره کل محیط زیست استان تهران و سایر دستگاههای ذیربط قرار گرفت که خوشبختانه یکی از این موارد که با مستندات همخوانی داشت به نتیجه رسید و بر این اساس متهمان اصلی این پرونده مشخص و با ارائه مستندات پرونده قضایی آنها به مرجع قضایی ارجاع شد.
وی تصریح کرد: آنچه مسلم است در این حمل و نقل غیرقانونی برخی مراکز نگهداری حیوانات دارای مجوز و یا بدون مجوز دخالت داشتند.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه حیوانات غیرمجاز عموما به دو گروه تقسیم میشوند به ایسنا گفت: یکسری از این حیوانات به صورت قاچاق از مرزهای شرقی و شمال غرب کشور وارد کشور میشوند که در این خصوص اداره کل محیط زیست استان تهران طی یکسال گذشته کشفیاتی را داشته است.
وی افزود: از سوی دیگر برخی حیوانات وحشی نیز در مراکز نگهداری مجاز یا غیرمجاز تکثیر شده و به نوعی دریافت و خرید و فروش غیرقانونی آنها را در پشت پرده شاهدیم که به نظر میرسد مورد اخیر جزو این گروه دوم بوده است.اشرفیپور خاطرنشان کرد: متاسفانه قاچاق گربهسانان اخیرا افزایش یافته است و قطعا محیط زیست استان تهران با این دسته از قاچاقچیان برابر قانون به شدت برخورد میکند.
مدیرکل محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه زمانی قاچاق پرندگان مرسوم بود، به ایسنا گفت: متاسفانه طی سالهای گذشته قاچاق حیوانات چهارپا خصوصا از مرزهای شرقی کشور افزایش یافته است که در این خصوص موضوع را به مراجع ذیربط گزارش کردیم.
وی به ایسنا گفت: بررسیها نشان میدهد که قاچاق گربهسانان خیلی مورد توجه قاچاقچیان بوده است. این در حالیست که مردم باید آگاه باشند که براساس قانون نگهداری، حملونقل و خرید و فروش این دسته از حیوانات بدون مجوز جرم بوده و قطعا هم فروشنده و هم خریدار به مرجع قضایی معرفی میشود.مدیرکل محیط زیست استان تهران به آمار کشفیات اداره کل محیط زیست استان تهران در نیمه نخست امسال اشاره و تصریح کرد: بر اساس آمارها در این مدت ۱۸ حلقه مار آبی، ۴ سمندر لرستانی، ۲۳ سنجاب وحشی، ۴۸ لاکپشت برکهای غیربومی، ۳ لاکپشت بومی، ۲ راس آهو، ۲۰ بهله انواع پرندگان وحشی، ۲۵۶ قطعه بلبل خرما و طرقه، ۳ خارپشت، ۶ قطعه کلاغ گردن بور، ۶ قطعه هدهد، ۲ قطعه کبک، ۴ قلاده روباه و یک قطعه کلاغ نوک قرمز از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.
وی با اشاره به اینکه از زمان فعالسازی گشت یگان حفاظت محیط زیست استان تهران خرید و فروش حیوانات وحشی در ملاعام به شدت کاهش یافته است، افزود: اکثر حیوانات کشف شده از بازار خلیج آزادگان تهران و برخی مناطق خرید و فروش غیرمجاز در استان تهران و گزارشات مردمی واصله بوده است.
مدیرکل محیط زیست استان تهران تاکید کرد: قطعا محیط زیست استان تهران برابر وظایف قانونی خود با متخلفان و قاچاقچیان حیوانات وحشی به شدت برخورد کرده و ضمن تشکیل پرونده و معرفی آنها به دادگاه نسبت به دریافت ضرر و زیان وارده نیز اقدام میکنند.
وی در پایان گفت: شماره تلفن ۷۷۳۵۵۷۸۱ الی ۴ و ۷۷۳۵۹۵۶۴ آماده دریافت گزارشات مردمی در خصوص حیوانات وحشی و نگهداری غیرمجاز آنهاست.