دیده بان حقوق حیوانات: چند شهروند ساکن محله شهرک چشمه، شب گذشته هنگامی که با یک قلاده میمون در ایستگاه اتوبوس روبرو شدند از آتش نشانی کمک خواستند. آتش نشانان با استفاده ازتجهیزات ویژه موفق شدند میمون گرسنه را که ترسیده و درپی فرار کردن بود اختیار بگیرند و به ایستگاه خود منتقل کنند تا پس از هماهنگی لازم به مرکز نگهداری این گونه حیوانات تحویل داده شود.عکس: مهر

.................................................. .................................................. ...............................................


این بیچاره چه گناهی کرده که این طوری دست ما موجودات 2 پا افتاده . واقعا چرا باید حیوانات اسیر خودخواهی های ما باشند ؟