دیده بان حقوق حیوانات: یک منبع آگاه در سازمان محیط زیست در گفتوگو با فارس اظهار داشت: علاوه بر ۳ توله شیری که طی ۲ هفته اخیر در خیابانهای تهران پیدا شده ۳ توله شیر دیگر هم پیدا شد.وی در ادامه افزود: این ۳ توله شیر جدید هم به پارک پردیسان تهران متعلق به سازمان محیط زیست تحویل داده شده است.
به گفته وی حال عمومی این ۳ توله شیر به علت استرس وارد شده مناسب نیست.