اولین گروه مهاجرین با حضور صدها اردک سر سبز در منطقه تالاب کجی نمکزار نهبندان مستقر شده اند
به گزارش روابط عمومی خراسان جنوبی،همزمان با افزایش آبگیری پناهگاه حیات وحش تالاب کجی نمکزار نهبندان مهاجرت پرندگان به این تالاب آغاز شده است و اولین گروه مهاجرین با حضور صدها اردک سر سبز در منطقه مستقر شده اند.این گزارش می افزاید: تالاب کجی نمکزار نهبندان شورهزاری وسیع در ۷۵ کیلومتری شمال شهر نهبندان است که بدلیل پایین بودن سطح ارتفاع آن نسبت به مناطق اطراف محل تجمع زهاب منطقه گردیده است و با توجه به اینکه شوری خاک آن نیز زیاد میباشد به دریاچه نمکی تبدیل گردیده است. از آنجایی که در تمام فصول سال دارای آب بوده، محل امنی برای پرندگان مهاجر آبزی میباشد و همه ساله تعداد زیادی از پرندگان مهاجر را در خود جای میدهد و نیز دارای برآمدگیهای خشکی همراه با پوشش گیاهی مناسب برای تخمگذاری پرندگان است.گفتنی است، منطقه تالاب کجی نمکزار نهبندان نیز همانطور که از نامش پیداست همانند سایر تالابهای کشور پرندگان متنوعی را در خود جای داده است و هر ساله خصوصاً در فصل مهاجرت پرندگان آبزی و کنار آبزی، گونههای مختلفی از قبیل آبچیلیک پاسبز، آبچیلیک پاسرخ، حواصیل خاکستری، حواصیل سفید، خوتکا و اردک سرسبز در آن به چشم میخورند.