در شهرستان شهرضا واقع در استان اصفهان، هر روز ۱۵هزار گوسفند در منطقه دپو و دفن زباله های شهرستان به چرا میپردازند و سالانه ۹۰۰ تن گوشت گوسفند و بز از چرای در زباله تامین می شود!